Fairy House : บ้านแฟร์รี่ Part 5

แฟร์รี่เฮ้าส์ บ้านเล็กหลังน้อยของเหล่าภูติจิ๋ว ตอนที่ 5
ถึงช่วงลงสี สีที่ใช้เป็นสีอะคริลิคค่ะ จะยากเล็กน้อยตอนระบายตามช่องเล็กๆ
ก็ต้องค่อยๆลงสีช้าๆนะคะ เหมือนระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เลย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*