Fairy House : บ้านแฟร์รี่ Part 2

หลังจากที่เราร่างแบบแล้ว ก็มาเริ่มสร้างโครงบ้านนะคะ โดยใช้ขวดพลาสติกมาตัดเอาตรงบริเวณด้านบนขวดและกลางขวดค่ะ

ส่วนพื้นใช้กล่องกระดาษมาตัดให้ได้ขนาดตามแบบ ในส่วนการประกอบนั้น ใช้กระดาษกาวยึดหรือใช้กาวร้อนก็ได้ค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*