Fairy House : บ้านแฟร์รี่ Part 1

ก่อนปั้น เรามาวาดร่างแบบลงบนกระดาษ เอาไว้ดูเพื่อที่เวลาปั้นเราจะได้ไม่หลงลืมรายละเอียดค่ะ
แล้วแต่จะจินตนาการเลย หลังจากนี้ค่อยว่าดูว่าทรงบ้านเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการทำโครงบ้าน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*